Δημοσιεύθηκε το Φ.Ε.Κ. για τις δωρεάν μάσκες από τους Δήμους στα σχολεία

Το 4ο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Σάββατο (Φ.Ε.Κ. Α’ 161/22.8.2020), αφορά την «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών από την πανδημία του κορωνοϊού».

Ι] Σύμφωνα με την παρ.1, για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού, οι Δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων, μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη ατομικής προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

ΙΙ] Η παρ.2 του νέου άρθρου ορίζει πως για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, οι Δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, μπορούν να επιχορηγούνται από το Ειδικό Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

ΙΙΙ] Τέλος, βάσει της παρ.3, οι διατάξεις του νέου άρθρου ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.  Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών, η ισχύς του δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.

AgrinioTimes | Πηγή: airetos.gr