Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν την Κυριακή 369 Rapid Tests – 121 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: Την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 30 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 23 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 2.989 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 525 θετικά (17.56%).

Από τις 525 περιπτώσεις, οι 251 αφορούν άνδρες και οι 274 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 43,76 έτη.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
369 Rapid Tests με 121 θετικά (32.79%) αφορούν σε 62 άνδρες και 59 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη