Ε.Σ.Ε.Ε. και Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου προωθούν την τοπική αγορά (Video)

Στην παραγωγή προωθητικού διαδικτυακού σποτ  για την στήριξη της τοπικής αγοράς προχώρησε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), το οποίο κοινοποίησε στην περιοχή μας ο Εμπορικός σύλλογος Αγρινίου.