Έκτακτη εισφορά του άρθρου 157 του Ν.4759/2020

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει πως αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα που αφορούν την έκτακτη εισφορά του άρθρου 157 του Ν.4759/2020.

e-ea.gr