Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Την Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2023 και ώρα 19:00 θα λάβει χώρα έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200 με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

 1. Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπών του Π.Δ.71/2020 περί χαρακτηρισμού παράλιων χώρων (εισηγητής κ.Λύρος Κων/νος–Δήμαρχος).
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποκατάσταση ζημιών και εργασίες συντήρησης στον ΧΥΤΑ Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).
 3. Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο “ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.– Αντιδήμαρχος).
 4. Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού” Τίτλος Προμήθειας “Προμήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα – πολυμηχανήματος” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).
 5. Έγκριση παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσία σύνταξης φακέλου για επέκταση σχεδίου πόλεως” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).
 6. Έγκριση Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ξηρομέρου και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Συντήρηση, σήμανση και ανάδειξη περιηγητικών διαδρομών στον Δήμο Ξηρομέρου” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).
 7. Μεταβολή χρεώσεων Χρηματικού Καταλόγου που αφορά τέλη συντήρησης Κοιμητηρίου έτους 2023 Κοινότητας Πενταλόφου, Δ.Ε. Οινιαδών, Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.– Αντιδήμαρχος).
 8. Έγκριση 3ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών βελτίωσης οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 9. Εισήγηση για έγκριση Α & Β πρακτικού για την προμήθεια ΜΑΠ δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 10. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου του του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 11. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 12. Έγκριση χορήγησης βοηθήματος σε άπορους συνδημότες (εισηγητής κ.Μπαλαμπάνης Δημητρ.– Αντιδήμαρχος).
 13. Έγκριση διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε διαφόρους δημότες (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 14. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 12/2023) σχετικά με εγκατάσταση μίας (1) κολώνας τηλεματικής από το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Μεσολογγίου στην κεντρική πλατεία Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Αλετράς Αντ.–Αντιδήμαρχος).
 15. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 13/2023) σχετικά με έγκριση χειμερινών δρομολογίων του Κ.Τ.Ε.Λ. αστικών γραμμών Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αλετράς Αντ.–Αντιδήμαρχος).
 16. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 14/2023) σχετικά με τοποθέτηση μεταλλικού εμποδίου σε πεζοδρόμιο της Οδού Αρχ. Δαμασκηνού 8, στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Αλετράς Αντ.–Αντιδήμαρχος).

 

Διαβάστε επίσης: Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 – Όλες οι αλλαγές | Οι δύο Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών