Στην ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. Αγρινίου μέλη της εταιρείας «Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το παιδί» (Photos)

Στους χώρους της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. Αγρινίου, η Πρόεδρος κ. Λαμπρινή Κολoβού Λεχουρίτη, υποδέχθηκε το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021, εκπροσώπους της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το παιδί».

Οι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την Πρόεδρο ότι σκοπός της εταιρείας είναι να υπηρετεί με κάθε νόμιμο τρόπο την προσφορά και βοήθεια στο νήπιο, το παιδί και την οικογένειά του στην Ελλάδα.

Ξεναγήθηκαν σε όλα τα τμήματα αποκατάστασης και τους χώρους της πρώιμης παρέμβασης και ενημερώθηκαν διεξοδικά για τα προγράμματα της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. που εφαρμόζονται στα Γενναία Παιδιά.

Οι επισκέπτες αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π., υποσχέθηκαν συνεργασία, στήριξη και συμπαράσταση στα παιδιά που στερούνται βασικά αγαθά για να καλύψουν τις ανάγκες τους.