ΕΛΓΑ Αγρινίου: Προσλήψεις για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών

ΕΛΓΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 150 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Ειδικότητες:

ΠΕ Γεωπόνων (140 άτομα)

ΠΕ Κτηνιάτρων (10 άτομα)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ