Εμπορ/κος Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου: Σε λειτουργία το e-Επιμελητήριο από το Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα e-Επιμελητήριο για την άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση των μελών τού Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το e-Επιμελητήριο είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή υπηρεσία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας που προσφέρει νέους και αποδοτικούς τρόπους διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών διαδικασιών στις επιχειρήσεις-μέλη του.  Μέσω του e-Επιμελητηρίου παρέχεται ένα σύνολο πιστοποιητικών που αφορούν σε μέλη του Επιμελητηρίου καθώς και εύκολοι και γρήγοροι τρόποι καταβολής των σχετικών τελών.

Συγκεκριμένα μέσω του e-chamber παρέχονται οι εξής διαδικασίες:

·        Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών / βεβαιώσεων Επιμελητηρίου.

·        Ηλεκτρονικές πληρωμές συνδρομών μέσω διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και καρτών.

·        Επισκόπηση Καρτέλας Μέλους.

·        Πιστοποιητικά καταγωγής για εξαγωγείς και θεώρηση εγγράφων για εξαγωγή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. χρήση σε Πρεσβείες).

·        Υποβολή βεβαιώσεων εκπαιδευτικών σεμιναρίων πιστοποίησης ασφαλιστών και αίτηση ανανέωσης της αδείας τους υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

·        Αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

·        Δυνατότητα υποβολής αίτησης μεταβολής μη κρίσιμων στοιχείων της επιχείρησης (π.χ. το email ή το τηλέφωνο επικοινωνίας).

·        Authentication μέσω ΓΕΜΗ και Taxis (ΓΓΠΣ).

Το e-chamber αναμένεται το επόμενο διάστημα να εμπλουτιστεί και να αναβαθμιστεί και με άλλες δυνατότητες για την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των μελών του Επιμελητηρίου.

Διαβάστε επίσης: Την Τρίτη η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου