Την Τρίτη η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:30 θα λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200 με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 50/2023 απόφασής μας περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’

2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Οινιαδών” (εισηγήτρια κ.ΜελαχρήΠερσ.–Αντιδήμαρχος).

3. Έγκριση 4ου Πρακτικού επιτροπής της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο “Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης” (εισηγήτρια κ.ΜελαχρήΠερσ.–Αντιδήμαρχος).

4. Έγκριση την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Κωδικός Πρόσκλησης 4Β.ια.1.γ., Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ 2417: με τίτλο «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικόλ.– Αντιδήμαρχος).

5. Αλλαγή ονόματος οφειλέτη (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικόλ.–Αντιδήμαρχος).

6. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου του του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικόλ.–Αντιδήμαρχος).

7. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, υγειονομικού υλικού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικόλ.–Αντιδήμαρχος).

8. Επιστροφή παρά το νόμο καταβληθέντος χρηματικών ποσών από πρόστιμο της Υπηρεσίες Δόμησης (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικόλ.–Αντιδήμαρχος).

9. Έγκριση υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Κωδικός Πρόσκλησης 4Β.ια.1α., Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ 2349: « ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικόλ.–Αντιδήμαρχος).

10. Εισήγηση για έγκριση Α & Β πρακτικού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικόλ.–Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση καθορισμού όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση στεγασμένου και περιβάλλοντα χώρου για τη δημιουργία Κεντρικής Αποθήκης στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικόλ.– Αντιδήμαρχος).

12. Συμμετοχή του Δήμου Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ στην Πράξη με τίτλο «Προώθηση Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης στα Κέντρα Κοινότητας- Κέντρα ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ)» στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικόλ. Αντιδήμαρχος).

Διαβάστε επίσης: Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις Τουρισμού από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο