Έναρξη διαδικασίας εγγραφών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Ξεκίνησε σήμερα με την Α’ φάση και την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, για την επιλογή καταρτιζομένων σε τμήματα ειδικοτήτων Α’ εξαμήνου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται στην ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 23:59, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων που προβλέπεται στον Κανονισμό λειτουργίας. Οι ειδικότητες που τελικά θα λειτουργήσουν στα Δ.Ι.Ε.Κ. κατά το χειμερινό εξάμηνο, θα λάβουν οριστική έγκριση λειτουργίας εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός (τουλάχιστον 15) ηλεκτρονικών αιτήσεων – εγγραφών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να προσέλθουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους.