Επανεκίννηση για την Υποθαλάσσια Λευκάδας μετά από 4 χρόνια

Με επίσημο τρόπο λίγο πριν εκπνεύει το 2018, το Υπουργείο Υποδομών φέρνει στην επιφάνεια και πάλι το έργο για την Υποθαλάσσια Ζεύξη της Λευκάδας. Με απόφαση στις 24 Δεκεμβρίου αποφιστηκε η σύναψη σύμβασης με Τεχνικό Εμπειρογνώμονα για την επανεξέταση και τον έλεγχο των υφιστάμενων μελετών προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία νέου διαγωνισμού παραχώρησης. Η σύμβαση υπεγράφη με τον καθηγητή του ΕΜΠ κ.Γιώργο Μπουκοβάλα του τομέα Γεωτεχνικής στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.

Ο ειδικός εμπειρογνώμονας θα διερευνήσει τα κάτωθι θέματα:
1) Γεωτεχνική θεώρηση ευστάθειας και συμπεριφοράς επιχώματος πρόσβασης στη λιμνοθάλασσα Αβλέμονα. Επάρκεια των προτεινόμενων μέτρων (αντίβαρα + επιφόρτιση). Εναλλακτικές δυνατότητες επιτάχυνσης των εργασιών (χρόνος φορτίσεων) για την παραλαβή περαιωμένου έργου σε μικρότερο χρόνο. Σχολιασμός των Παραρτημάτων «Έλεγχος πιθανότητας ρευστοποίησης», «Ευστάθεια και καθιζήσεις
επιχώματος».
2) Για λόγους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την τεχνική διάρκεια ζωής του έργου (100 έτη) και την γειτνίαση με σεισμικά ευαίσθητη περιοχή με επακόλουθο την πιθανότητα δημιουργίας τσουνάμι, προτείνουμε την υιοθέτηση ύψους προστασίας εισόδων στην υποθαλάσσια σήραγγα 2,5 μ. Σχολιασμός αν απαιτείται κάποια περαιτέρω διερεύνηση.
3) Σχολιασμός της προτεινόμενης θεμελίωσης του τεχνικού της υποθαλάσσιας σήραγγας.
Έλεγχος των θέσεων που υπάρχουν γεωλογικές – γεωτεχνικές αβεβαιότητες που μπορούν να θέσουν απαιτήσεις αλλαγής της προτεινόμενης θεμελίωσης.
4) Σχολιασμός της προτεινόμενης μεθοδολογίας κατασκευής της υποθαλάσσιας σήραγγας:
a) Η προτεινόμενη μεθοδολογία προβλέπει την παράκαμψη του διαύλου, ώστε η κατασκευή να γίνει σε μια φάση. Δεδομένου ότι η παράκαμψη προβλέπεται εντός της λιμνοθάλασσας, είναι πιθανό στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
του έργου αυτό να μη γίνει αποδεκτό. Είναι δυνατή η σε φάσεις κατασκευή του έργου με διατήρηση του διαύλου σε λειτουργία;
b) Στεγάνωση και περιμετρικό σφράγισμα του έργου με μεταλλικές πασσαλοσανίδες και διαφράγματα Ω.Σ. Σχολιασμός της εφικτότητας κατασκευής, επισήμανση κρίσιμων σημείων της κατασκευαστικής αλληλουχίας που μπορούν να επηρεάσουν την επιτελεστικότητα της μεθόδου. Αρχική εκτίμηση, αν υπάρχουν τα δεδομένα, των εισροών του συνολικού συστήματος και των απαιτήσεων άντλησης.
c) Σχολιασμός του Παραρτήματος «Υπολογισμοί πασσαλοσανίδων και διαφραγμάτων».
5) Σχολιασμός του Παραρτήματος «Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας» στη βάση των δεδομένων που προέκυψαν κατά τα τελευταία εννέα χρόνια (χρόνος σύνταξης 2009)
6) Θα υποβάλλει προτάσεις στο εξειδικευμένο αντικείμενο των αντισεισμικών μελετών της υποθαλάσσιας σήραγγας για τη σύνταξη του Κανονισμού Μελετών (ΚΜΕ) που θα διέπει
τη Σύμβαση Παραχώρησης και θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο της υπό ανάθεση σύμβασης του έργου.

Να θυμίσουμε ότι σχετικός διαγωνισμός παραχώρησης είχε βγει στον αέρα από το 2012 και με συνεχείς παρατάσεις έφτασε μέχρι το 2015 χωρίς να έχει διεξαχθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τελικά το έργο ακυρώθηκε και παρέμεινε στα συρτάρια μέχρι το 2018 όπου μπήκε δυνατά στην πολιτική ατζέντα τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση με αποτέλεσμα να το δούμε να ξαναζωντανεύει.

Να θυμίσουμε ότι το κόστος της Υποθαλάσσιας Λευκάδας, τουλάχιστον με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου διαγωνισμού είχε εκτιμηθεί σε περίπου 50εκατ.ευρώ. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον καθώς το συγκεκριμένο έργο υπόσχεται να λύσει το σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα που παρατηρείται κυρίως τους θερινούς μήνες στην πόλη αλλά και με την μόνιμη υποθαλάσσια σύνδεση να εξασφαλίσει την άνετη πρόσβαση στο όμορφο νησί του Ιονίου, όπως συμβαίνει άλλωστε και με την κοντινή υποθαλάσσια σύνδεση Ακτίου-Πρέβεζας.

Νίκος Καραγιάννης – ypodomes.com