Εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας στην Πάτρα

Οι αιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας όλων των επιπέδων Μαΐου 2020 ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως τις 22 Μαρτίου 2020.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 18, 19 και 20 Μαΐου 2020 και οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/

Το εξεταστικό κέντρο για τη Δυτική Ελλάδα είναι το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.

PatrasTimes.gr