Με «fast track» διαδικασίες η επένδυση του Αστακού

Στη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας «τρέχει» ανενόχλητη – με «τσίτα τα γκάζια»- η επένδυση του Αστακού στην Αιτωλοακαρνανία.

Μαθαίνω ότι συζητείται σε ανώτατο διυπουργικό επίπεδο για να ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων με τις «fast track» διαδικασίες και την μέγιστη δυνατή προστασία και ασφάλεια των επενδυτών και της ίδιας της επένδυσης.

Στον Αστακό σύμφωνα με όσα είναι ήδη γνωστά πρόκειται να κατασκευασθεί η μεγαλύτερη μαρίνα της Μεσογείου.

ot.gr