Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Μειωμένα τα μεγέθη του 2020 λόγω Covid-19

«Μειωμένα αναμένεται να είναι τα οικονομικά μεγέθη του 2020 της ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, της εταιρείας που έχει αναλάβει την λειτουργία της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, έναντι κατ’ αποκοπή ανταλλάγματος, που εισπράττει από την κοινοπραξία παραχώρησης ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.», αναφέρει σε άρθρο του ο Δημήτρης Δελεβέγκος στο capital.gr. «Η τελευταία, συνεχίζει, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το lockdown και τον περιορισμό των μετακινήσεων που οδήγησαν σε δραματική πτώση της ζήτησης και κατ’ επέκταση των εσόδων της, ζήτησε την μείωση της αμοιβής της λειτουργού εταιρείας. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση για το 2019, η αμοιβή της ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μειώθηκε κατά ένα μήνα (Μάιος), κατά το ποσό της τάξεως των 400 χιλ. ευρώ».

Από τη συνέχεια του άρθρου μαθαίνουμε, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, διέσχισαν τη Γέφυρα 4.089.255 οχήματα. Η εμπορική κίνηση (οχήματα που διέσχισαν τη Γέφυρα με καταβολή αντιτίμου) διαμορφώθηκε στις 3.895.417 διελεύσεις και σε σύγκριση με το 2018, αυξήθηκε 2,9%. Η διέλευση των φορτηγών (κατηγορίας 3 έως 6) και των επιβατικών αυξήθηκε σε ποσοστό 5,6% και 3%, αντίστοιχα, με τα επιβατικά αυτοκίνητα (οχήματα ιδιωτικής χρήσης) να αντιστοιχούν στο 82% της συνολικής κυκλοφορίας, και τα φορτηγά και τα λεωφορεία- πούλμαν να καλύπτουν το 10% και 3% της κυκλοφορίας, αντίστοιχα.

Η ετήσια μέση ημερήσια κυκλοφορία, που για ένατη χρονιά από τη έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας ήταν κάτω από το όριο των 12.000 οχημάτων ημερησίως, εμφανίζει έντονα εποχιακό χαρακτήρα. Και παρόλο που η ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία ανήλθε στα 10.650 οχήματα για το 2019, κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις από το μέσο όρο, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας. Η μεγίστη τιμή της κυκλοφορίας παρατηρήθηκε την 18η Αυγούστου 2019, όταν 26.023 πελάτες διέσχισαν τη Γέφυρα, με τον Φεβρουάριο να είναι ο μήνας με τη χαμηλότερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια όλου του 2019 (227.469 συναλλαγές).