ΙΝ.Α.Σ.Ο. – ΠΑΣΕΓΕΣ: Έρευνα, καινοτομία, …αγροτική οικονομία (Ηχητικό)

Η συνέντευξη της διευθύντριας του ΙΝ.Α.Σ.Ο. κας Τίνας Παπασιδέρη στον «Antenna Star Radio FM 103.5»

  • Θέματα αγροτικής ανάπτυξης ήταν αυτά που συζητήθηκαν  στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Στον Ορίζοντα των Γεγονότων», του Φώτη Μπερίκου, με καλεσμένη την υπεύθυνη υλοποίησης των προγραμμάτων του ΙΝ.Α.Σ.Ο. – ΠΑΣΕΓΕΣ κα. Τίνα Παπασιδέρη.

Το Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝ.Α.Σ.Ο. – ΠΑΣΕΓΕΣ) είναι μια αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία, που ιδρύθηκε το 2005 από την ΠΑΣΕΓΕΣ και σήμερα έχει στενή συνεργασία με τον Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Ο σκοπός του συνίσταται στη μελέτη, την έρευνα, την τεκμηρίωση θεμάτων  και την υλοποίηση προγραμμάτων που ενδιαφέρουν τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις για την προώθηση της ανάπτυξής τους σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως εξήγησε η κα. Παπασιδέρη, το ΙΝ.Α.Σ.Ο. – ΠΑΣΕΓΕΣ έχει εκπονήσει μελέτες για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, όπου διερευνήθηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες και οι προοπτικές της ενεργειακής γεωργίας και προσδιορίστηκαν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών στις πλέον πρόσφορες περιοχές καθώς και για την διερεύνηση της κατάστασης διαχείρισης του αρδευτικού νερού στη χώρα μας διαπιστώνοντας το ταχύτατα επερχόμενο  αδιέξοδο και εισηγήθηκε μια νέα προσέγγιση αποτελεσματικής διαχείρισης.

Το ΙΝ.Α.Σ.Ο. – ΠΑΣΕΓΕΣ υλοποιεί εθνικά όσο και ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα με σκοπό τη προώθηση και την ανάπτυξη της αγροτικής και συνεταιριστικής οικονομίας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι εταίρος σε Προγράμματα όπως τα  Ορίζοντας 2020BBI, το αντικείμενο των οποίων είναι ως επί των πλείστων η έρευνα, οι επιδεικτικές δράσεις και η διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων, τα ERASMUSπου στόχο έχουν τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων για την εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών σχετιζόμενων με τον αγροτικό κλάδο, μέσα από εκτενή έρευνα και αξιολόγηση αναγκών και τα  LIFEπου είναι κυρίως προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα.

Όλα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και αγροτικούς συνεταιρισμούς/αγρότες.

Εκτός από τις παραπάνω δράσεις συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενημερωτικών ημερίδων, συνεδρίων και παρουσίας σε εκθέσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η υλοποίηση των έργων που συμμετέχει γίνεται πάντα και με τη συμμετοχή Αγροτικών Συνεταιρισμών των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις των έργων.

Η κα. Παπασιδέρη αναφέρθηκε εκτενώς στην Ένωση Αγρινίου και στη συνεργασία που έχει αναπτύξει μαζί της, σημειώνοντας ότι ο συνεταιρισμός μετέχει ενεργά στα προγράμματα, επενδύοντας έτσι στην έρευνα και στην καινοτομία και θέτοντας τις βάσεις για την αγροτική οικονομία του μέλλοντος, ενώ κατέθεσε και ενδιαφέρουσες προτάσεις προς τους φορείς της περιοχής.

Ακούστε όλη τη συνέντευξη της κ. Παπασιδέρη στον «Antenna Star Radio FM 103.5»: