Κανονισμός του Συνεδρίου: «Η Μπαμπίνη στο διάβα των Αιώνων»

Κανονισμός του Συνεδρίου: «Η Μπαμπίνη στο διάβα των αιώνων»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κανονισμός εργασιών του συνεδρίου με θέμα την Ιστορία της Μπαμπίνης Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαμπίνης «Χριστόδουλος Παμπλέκης».

Άρθρο 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Το Συνέδριο είναι ανοιχτό και μπορούν να συμμετάσχουν ως Σύνεδροι όλοι όσοι το επιθυμούν εφόσον συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο που χορηγεί η Γραμματεία. Όσοι άλλοι θέλουν να παραβρεθούν στο Συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σαν παρατηρητές.

Άρθρο 2. Δομή του Συνεδρίου

Οι εργασίες του Συνεδρίου διεξάγονται σε Ολομέλεια σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών.

Άρθρο 3. Προεδρείο – Γραμματεία

α) Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνει το Προεδρείο του Συνεδρίου, βοηθούμενο  από διμελή Γραμματεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών. β) Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, δίνει το, λόγο στους ομιλητές, επιμελείται για τη διεξαγωγή των εργασιών και κάνει τις ανακοινώσεις που πρέπει. γ) Η Γραμματεία τηρεί τα πρακτικά και αποτελεί το σύνδεσμο ανάμεσα στο προεδρείο και τους συνέδρους, ενημερώνει τον Τύπο κ.λ.π.

Άρθρο 4. Δημόσιες σχέσεις – Ενημέρωση

Χαιρετισμό καλωσορίσματος θα κάνει ο πρόεδρος του Συλλόγου. Στους συνέδρους μπορούν ν’ απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, υπουργοί και βουλευτές, αν παραβρεθούν, καθώς και ο Περιφερειάρχης και ο επίσημα προσκαλεσμένος της Επιτροπής. Η διάρκεια των χαιρετισμών δεν θα ξεπερνά τα πέντε (5) λεπτά με εξαίρεση τον Πρόεδρο της Επιτροπής που θα έχει δέκα (10) λεπτά και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. Τα ονόματα των επισήμων θα καταχωρηθούν σε κατάσταση και θ’ ανακοινωθούν κατά την έναρξη του Συνεδρίου. Μέσω της Γραμματείας θα ενημερώνονται συνεχώς ο Τύπος και όλα τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης.

Άρθρο 5. Συνεδριάσεις

α) Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Οι ακροατές μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες, χωρίς να παίρνουν το λόγο ή να παρεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο. β) Κανείς δεν παίρνει τον λόγο έξω από τη σειρά του προγράμματος και χωρίς να του δοθεί από τον πρόεδρο. γ) Διακοπές, επιδοκιμασίες και αποδοκιμασίες απαγορεύονται, καθώς και μεγαλόφωνες συζητήσεις στην αίθουσα που παρακωλύουν τις εργασίες του Συνεδρίου. δ) Κάθε ομιλητής οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα το πρόγραμμα ιδιαίτερα ως προς το χρόνο των ομιλιών. ε) Ο πρόεδρος μπορεί, σε περίπτωση ανάγκης, ν’ αλλάξει τη σειρά των εισηγήσεων.

Άρθρο 6. Διαδικασία

α) Οι εισηγητές οφείλουν να κάνουν την εισήγησή τους μέσα στον προκαθορισμένο από το προεδρείο χρόνο που είναι μέχρι 20 λεπτά. Αν η ανάγνωση της εισήγησης απαιτεί περισσότερο χρόνο, ο εισηγητής την αναπτύσσει περιληπτικά. Δύο μήνες πριν την έναρξη του Συνεδρίου ο εισηγητής υποβάλλει στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου περίληψη της εισήγησής του. β) Μετά τις εισηγήσεις και στη διάρκεια του διαλείμματος οι σύνεδροι διατυπώνουν στο ειδικό έντυπο που τους χορηγείται από τη Γραμματεία τις τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η Γραμματεία αφού συγκεντρώσει τις ερωτήσεις, τις ξεχωρίζει και τις παραδίδει στον εισηγητή προς τον οποίο απευθύνονται. Ερωτήσεις εκτός θέματος παραλείπονται. Ερωτήσεις που δεν απευθύνονται σε εισηγητή ή ξεφεύγουν από τα όρια της εισήγησης, παραδίδονται από τη Γραμματεία στον Πρόεδρο για τυχόν απάντηση. Ερωτήσεις που είναι διευκρινιστικές και αποτελούν τοποθέτηση επιστρέφονται στο σύνεδρο για να διατυπώσει παρέμβαση. Με την επανάληψη της συνεδρίασης οι εισηγητές, καλούμενοι από τον πρόεδρο απαντούν στις ερωτήσεις πολύ σύντομα και χωρίς πλατειασμούς. Σε περίπτωση που περισσότερες ερωτήσεις είναι ταυτόσημες παίρνουν ενιαία απάντηση.

Άρθρο 7. Παρεμβάσεις – Προτάσεις

Όλοι οι σύνεδροι έχουν δικαίωμα λόγου πάνω σ’ όλα τα θέματα – εισηγήσεις του Συνεδρίου. Οι σύνεδροι που επιθυμούν να κάνουν παρέμβαση, τοποθέτηση, ερώτηση ή άλλη πρόταση το ζητούν από τον πρόεδρο συμπληρώνοντας σχετικό σημείωμα που τους χορηγεί η Γραμματεία. Με βάση τα σημειώματα αυτά γίνεται ο κατάλογος των ομιλητών. Μετά τη συμπλήρωση του καταλόγου των ομιλητών δεν εγγράφονται νέοι, εκτός αν το Προεδρείο κρίνει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ότι πρέπει να κάνει εξαίρεση. Η παρέμβαση – τοποθέτηση – πρόταση γίνεται πάνω στο συζητούμενο θέμα μέσα στα υπάρχοντα χρονικά περιθώρια και πάντοτε στο πλαίσιο της εισήγησης. Αν ο χρόνος τοποθέτησης του συνέδρου δεν είναι διαρκής για την ανάπτυξη των απόψεών του μπορεί να υποβάλει γραπτές συμπληρωματικές απόψεις – προτάσεις στο Προεδρείο του Συνεδρίου.

Άρθρο 8. Διαφύλαξη περιωπής του Συνεδρίου

Σε περίπτωση που ομιλητής χρησιμοποιεί λέξεις ή φράσεις υβριστικές ή ανοίκειες που υποβιβάζουν την σοβαρότητα και την περιωπή του Συνεδρίου, ο πρόεδρος τον ανακαλεί στην τάξη και στην ανάγκη του αφαιρεί το λόγο.

Άρθρο 9. Τήρηση Κανονισμών

Η τήρηση του παρόντος Κανονισμού είναι προϋπόθεση της σωστής διεξαγωγής και της επιτυχίας του Συνεδρίου. Κάθε σύνεδρος που διαπιστώνει παραβίαση του Κανονισμού ζητεί τον λόγο από τον Πρόεδρο και καταγγέλλει την παραβίαση με σαφήνεια και συντομία. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους συνέδρους σχετικά με το βάσιμο της καταγγελίας και με τα μέτρα που παίρνει. Συζήτηση επί της καταγγελίας δεν γίνεται.

Άρθρο 10. Συμπεράσματα – Πορίσματα – Υλοποίηση

Το Προεδρείο αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης κάνει μια πρώτη συλλογική αξιολόγηση του συνεδριακού υλικού και βγάζει τα πρώτα συμπεράσματα, τα οποία δίνονται στον Τύπο. Οι εισηγήσεις, οι παρεμβάσεις και τα συμπεράσματα δεν μπαίνουν σε ψηφοφορία.

Άρθρο 11. Διακήρυξη

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα λήξουν με την έγκριση διακήρυξης στην οποία θα τονίζονται οι κυριότερες επισημάνσεις του Συνεδρίου, τα κορυφαία προβλήματα και τα επείγοντα αιτήματα, καθώς και οι στόχοι που θα βάλει το Συνέδριο.

Άρθρο 12. Κάλυψη εξόδων

Οι διοργανωτές του Συνεδρίου αναλαμβάνουν να καλύψουν τα έξοδα που θ’ απαιτηθούν για τις δαπάνες διοργάνωσής του (φιλοξενία, γραφική ύλη, έκδοση των πρακτικών κ.α.).