Κλειστά μέχρι και τις 24 Μαΐου θα παραμείνουν τα Κ.Δ.Α.Π.

Δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα 17 Μαΐου τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Ειδικότερα το άνοιγμα των ΚΔΑΠ θα εξεταστεί την επόμενη εβδομάδα από τους λοιμωξιολόγους.

Παρατείνεται μέχρι τις 24 Μαΐου 2021 η αναστολή λειτουργίας των ΚΔΑΠ προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Τα ΚΔΑΠ είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, που διαθέτουν παιδαγωγικούς χώρους δημιουργίας και διασκέδασης, μέσα στους οποίους τα παιδιά κοινωνικοποιούνται με τη βιωματική συμμετοχή τους.

Στις δομές αυτές απασχολούνται παιδιά 5 – 12 ετών κατά τις απογευματινές ώρες.

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους.

Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές που στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας.

Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.

Φορέας λειτουργίας των ΚΔΑΠ δύναται να είναι ο οικείος πρωτοβάθμιος Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο.

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή την αναθεώρησή της σε κτίρια που προορίζονται να λειτουργήσουν ως ΚΔΑΠ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, όπως εκάστοτε ισχύει, για τα κτίρια εκπαίδευσης.

dikaiologitika.gr