Κωνσταντόπουλος: «Παράταση των αδειών επισκευής κτιρίων που έχουν πληγεί»

Ερώτηση Δημήτρη Κωνσταντόπουλου

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή

Θέμα: «Αναγκαία η παράταση των αδειών επισκευής και ανακατασκευής κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές ή κατολισθήσεις»

Με το άρθρο 220 ν. 4782/2021 ορίστηκε ότι η ισχύς των αδειών επισκευής κτιρίων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α’ 203), οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται ως την 31.12.2021, με δυνατότητα παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας μέχρι και τρία (3) έτη από τη λήξη της, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η διάταξη αυτή, αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων αποφάσεων που επίσης χορηγούσαν παρατάσεις των αδειών αυτών με στόχο την παροχή του αναγκαίου χρόνου για την ολοκλήρωση των επισκευών και ανακατασκευών, σε συνάρτηση και με την αντίστοιχη παράταση των οικοδομικών αδειών.

Σήμερα, η χώρα μας βρίσκεται εν μέσω ενός νέου κύματος της πανδημίας του covid-19 που ασκεί άμεση επιρροή στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Ο κατασκευαστικός κλάδος παραμένει σε κρίση, οι τιμές των υλικών αυξάνονται, ενώ η εκτέλεση των εργασιών γίνεται συχνά μετ’εμποδίων λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας.

Άλλωστε, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής και ανακατασκευής των πληγέντων κτιρίων δεν οφείλεται καν στους πολίτες αλλά στη γραφειοκρατία του Δημοσίου, η οποία καθυστερεί τις πληρωμές τους. Μάλιστα τις δυσκολίες αυτές έχει αναγνωρίσει και το ίδιο το Υπουργείο κατά την αιτιολόγηση των μέχρι τώρα Υπουργικών Αποφάσεων για την παράταση των οικοδομικών αυτών αδειών, δυσκολίες οι οποίες φυσικά συνεχίζονται έως και σήμερα. Ταυτόχρονα, ενόσω η οικονομική κρίση πλήττει τους ιδιοκτήτες ακινήτων και το χώρο της οικοδομής, τα τραπεζικά ιδρύματα χορηγούν δάνεια με δυσκολία, ενώ οι καταβολές της στεγαστικής συνδρομής από το Δημόσιο στους δικαιούχους, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν τις επισκευές τους, καθυστερούν σημαντικά.

Με τα δεδομένα αυτά, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί στους ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμό, πυρκαγιά κλπ η δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις επισκευές και ανακατασκευές των ακινήτων τους, με τη σχετική παράταση των οικοδομικών αδειών τους,

Ερωτάται κατόπιν αυτών ο κ. Υπουργός:

Σκοπεύει το Υπουργείο να χορηγήσει παράταση ισχύος των αδειών επισκευής και ανακατασκευής κτιρίων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές οι οποίες λήγουν την 31/12/2021 και αν ναι σε ποιο χρονοδιάγραμμα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Χρήστος Γκόκας