Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

Κατόπιν σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού διασποράς της νόσου Covid-19, γίνεται γνωστό ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ιερής Πόλης λειτουργούν:

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 7:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ.

 

Η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης (τηλ. ραντεβού).

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Κ.Ε.Π. 132 (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) : 26313-62300,62302,62304,62305

Κ.Ε.Π. 485 (ΝΕΟΧΩΡΙ) : 26323-60018,60019,60021, 60024

Κ.Ε.Π. 800 (ΑΙΤΩΛΙΚΟ): 26323-60214