Λιμεναρχείο και Κτηματική κατά Δήμου Πατρέων

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας επιμένει να έχει τον Δήμο στο στόχαστρο, να βεβαιώνει δήθεν παραβάσεις και να κινεί νέες διώξεις εναντίον του για παρεμβάσεις που έχουν γίνει από το Δήμο στην πλαζ της Αγυιάς καθώς και στις παραλιακές περιοχές στις Δάφνες και στον Καστελλόκαμπο.

Ο Δήμος το 2018 είχε προβεί σε ελαφρές και στοιχειώδεις παρεμβάσεις ομαλοποίησης των αμμωδών ακτών για να είναι οι συγκεκριμένες παραλίες προσβάσιμες στους χιλιάδες δημότες που το καλοκαίρι τις επισκέπτονται.

Το θέμα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο όπως και με την Κτηματική Υπηρεσία, δεν είναι καινούργιο.

Στο παρελθόν έχουν κινηθεί εκ μέρους τους κι άλλες διώξεις κατά του Δήμου για εργασίες που έγιναν στο Νότιο Πάρκο, στον Κόκκινο Μύλο, στους παραλιακούς δρόμους.

Η Δημοτική Αρχή έχοντας στο πλάι της τον Πατραϊκό λαό, δεν φοβάται.

Θα ξεπεράσει, όπως και πριν, κάθε εμπόδιο που τίθεται από τις κυβερνήσεις και τις υπηρεσίες του κράτους.

Θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις που αφενός ενισχύουν και κατοχυρώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας, αφετέρου διευκολύνουν τους δεκάδες χιλιάδες δημότες και τα παιδιά τους στην ασφαλή, ελεύθερη και όχι εμπορευματοποιημένη χρήση τους.