Μεσολόγγι: Η ανασύσταση του Δ.Σ. των Αστυνομικών Αιτωλίας

Ύστερα από τη διαγραφή του κ. ΤΕΓΑ Χρήστου από το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών και ως εκ τούτου από το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Αιτωλίας επήλθε ανασύνθεση του Δ.Σ. της Τ.Δ. Αιτωλίας / Δ.Ε.Α. ως κάτωθι:

   • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης
 • Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΒΕΛΗΣ Νικόλαος
 • Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΧΑΪΚΑΛΗΣ Δημήτριος
 • Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΕΚΑΣ Αναστάσιος
 • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κων/νος
 • ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΟΥΡΟΣ Παναγιώτης
 • ΜΕΛΟΣ: ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Χρήστος
 • ΜΕΛΟΣ: ΝΤΑΛΛΑΣ Λεωνίδας
 • ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος

Για το Διοικητικό συμβούλιο

Ο Πρόεδρος ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης  – Ο Γενικός Γραμματέας  ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κων/νος