Μεσολόγγι: Δεκτή η προσφυγή Καραπάνου για τη ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος

Δεκτή έκανε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την προσφυγή του επικεφαλής της παράταξης «Δήμος για τα Παιδιά μας» Νίκου Καραπάνου, κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου σχετικά με την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος.

Όπως αναφέρει η απόφαση της Αποκεντρωμένης, γίνεται αποδεκτή η προσφυγή του κ. Καραπάνου κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναπέμπεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα πρέπει να συγκληθεί εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συζήτηση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος με την εισήγηση του Δήμου και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις από τις λοιπές παρατάξεις.

Φαίνεται ότι η απόφαση της Αποκεντρωμένης επί της ουσίας βασίστηκε στο γεγονός ότι η Τεχνική Υπηρεσία εξέφρασε άποψη επί της πρότασης Καραπάνου, ενώ όπως μεταξύ άλλων αναφέρει: «…για την κατάθεση εναλλακτικής πρότασης χρειάζεται απλή εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας χωρίς απόψεις επ’ αυτών ήτοι θετική ή αρνητική είτε οποιαδήποτε άλλη άποψη…» και «… οι εναλλακτικές προτάσεις Τεχνικού Προγράμματος δεν συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση παρά μόνον οι εναλλακτικές προτάσεις του Προϋπολογισμού…».

Επίσης σε άλλο σημείο τονίζεται ότι «οι εναλλακτικές προτάσεις τεχνικού προγράμματος δεν συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση παρά μόνο οι εναλλακτικές προτάσεις του προϋπολογισμού», κάτι που επικαλούνταν η δημοτική αρχή ως προαπαιτούμενο.

Πλέον οι διαδικασίες ξεκινούν από την αρχή και ο χρόνος που θα απαιτηθεί μέχρι να λειτουργήσει και πάλι ο Δήμος είναι πολύς. Όπως είναι γνωστό, αν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να γίνει καμία πληρωμή από τον Δήμο. Άγνωστο είναι δε εάν η Δημοτική Αρχή θα επιλέξει να προσφύγει κατά της απόφασης στην επιτροπή του άρθρου 152 ή θα ορίσει νέο δημοτικό συμβούλιο με την εισδοχή και της εναλλακτικής πρότασης τεχνικού προγράμματος του συνδυασμού «Δήμος για τα Παιδιά μας».

aixmi-news.gr