Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αιτ/νων Αττικής “Η ΦΛΟΓΑ”- Επανεξελέγη πρόεδρος ο Σπ. Παναγιωτόπουλος

Η Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Αττικής “Η ΦΛΟΓΑ” πραγματοποίησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα: Οικονομικός απολογισμός θητείας και έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ., Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβολίου και ελεκτικής επιτροπής.

Στις εκλογές που έγιναν ψήφισαν 184 μέλη.

Έλαβον:
Παναγιωτόπουλος Σπύρος 169,
Βλάχος Ανδρέας 111,
Νικάκης Κωνσταντίνος 107,
Κοζάκης Γεώργιος 102,
Γερούτης Χρήστος 97,
Πρατάρης Χαράλαμπος 89,
Μοτσώκου Μαρία 86,
Πρατάρη Ευπραξία 78,
Κεραμίδας Λάμπρος 71,
Ματσιούλα Παναγιώτα 56,
Μητσάνης Γεώργιος 47,
Καλτσής Χρήστος 36

ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1. Σκούρτης Ανδρέας 112, 2. Κονιδάρης Σπύρος 109, Μακρής Γεώργιος 101

Το 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση το καταστατικό του Συλλόγου συνήλθε σε σώμα και εξέλεξε τη σύνθεση του ΔΣ με μυστική ψηφοφορία ώς ακολούθως:

Πρόεδρος: Παναγιωτόπουλος Σπύρος
Αντιπρόεδροι: Γερούτης Χρήστος και Νικάκης Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Μοτσώκου Μαρία
Ταμίας: Κοζάκης Γεώργιος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επιχειρηματικότητας: Βλάχος Ανδρέας
Αναπληρωτής Γραμματέας: Πρατάρη Ευπραξία
Αναπληρωτής Ταμίας: Ματσιούλα Παναγιώτα
Υπεύθυνος Νεολαίας και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων: Κεραμίδας Λάμπρος
Υπεύθυνος Οργάνωσης και Κινητοποίησης: Πρατάρης Χαράλαμπος