Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Γονέων του 4ου Δημ. Σχολείου Αγρινίου

Με μια λυτή ανακοίνωση ο Σύλλογος Γονέων του 4ου Δημ. Σχολείου Αγρινίου κοινοποίησε την καινούργια του συγκρότηση

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση «όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την 07-10-2020 σύμφωνα με την Αριθ.:03/2020/07-10-2020 πράξη Γενικής Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης, καθώς και τη  συγκρότηση αυτού σε σώμα με την Αριθμ.:04/2020/12-10-20 πράξη Δ.Σ., ως  κάτωθι:

ΤΑΦΙΑΔΗΣ  Νικόλαος (Πρόεδρος), ΦΑΡΜΑΚΗΣ Χαρίλαος (Αντιπρόεδρος), ΠΑΛΙΟΥΡΑ  Μαρία (Γενική  Γραμματέας), ΒΑΣΣΗΣ  Βασίλειος (Ταμίας), ΦΡΑΓΚΟΥ Χρύσα (Μέλος) , ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αναστασία (Μέλος), ΠΑΠΠΑ Ευανθία (Μέλος). Αναπληρωματικά μέλη: α)ΣΚΑΛΙΣΤΗ  Έρια, β)ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥ Έφη, γ)ΜΠΑΘΑΣ  Ανδρέας

Αντιπρόσωπος στην  Ένωση  Γονέων Δήμου Αγρινίου

ΤΑΦΙΑΔΗΣ  Νικόλαος με αντικαταστάτη τον ΒΑΣΣΗ Βασίλειο

2.- Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι η διάρκεια  θητείας του  Δ.Σ. δυνάμει  άρθρου 17 του  καταστατικού είναι διετής.

3.- Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ευελπιστούμε, όπως επιβάλλεται , στην μεταξύ  μας αγαστή  & δημιουργική συνεργασία».

Εκ  του  Δ.Σ.  του Συλλόγου

Ο  Πρόεδρος                                                        Η  Γενική  Γραμματέας

Ταφιάδης  Νικόλαος                                                      Παλιούρα  Μαρία