Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Πληρωμές 4,9 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν 16.922 δικαιούχους και είναι για προγράμματα και δράσεις όπως εξισωτική εκτός ορεινών, εξισωτική ορεινών, βιολογικά, επενδυτικά, δασώσεις, νέους αγρότες κ.ά.

Aναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.