Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έργου «INCUBA» στη Ναύπακτο (Photos)

Αλλάζει το μοντέλο της παραγωγικής διαδικασίας  στον τομέα της αγροδιατροφής

Το ευρωπαϊκό έργο «INCUBA» και οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με στόχο να υποστηριχθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής παρουσιάστηκαν σε  εκδήλωση  στη Ναύπακτο (αίθουσα του  Κέντρου  Τουριστικής & Πολιτιστικής Πληροφόρησης  στο Ενετικό Λιμάνι), την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

 Οι υπεύθυνοι  του ευρωπαϊκού έργου: «Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες)» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece – Italy 2014-2020   ενημέρωσαν το κοινό για τα καινοτόμα επιχειρησιακά εργαλεία και τις  εφαρμογές που άπτονται στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς επίσης  για τις  νέες τεχνολογίες-  μεθοδολογίες οι οποίες ελαχιστοποιούν τη χρήση ενεργειακών πόρων, μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ αυξάνουν την αποδοτικότητα της παραγωγής. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι  σύγχρονες μέθοδοι γεωργίας ακριβείας καθώς και οι  καλές πρακτικές στον τομέα της αγροδιατροφής.  

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης  Θεόδωρος Βασιλόπουλος ο οποίος τόνισε την ανάγκη αλλαγής του μοντέλου  της παραγωγικής διαδικασίας και επεσήμανε: «Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνουμε καθημερινά την μάχη για την  καινοτομία, και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής.  Πιστεύουμε ότι αλλάζει το μοντέλο της παραγωγής που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε.  Οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις, διαφορετικά θα μείνουμε εγκλωβισμένοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται  για  το μέλλον των παιδιών μας που αγαπούν την γη τους και θέλουν να συνεχίσουν την παραγωγή. Μέσα από αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα που παρουσιάζουμε σήμερα στην Ναύπακτο χαράζουμε τον δρόμο που θα πρέπει να διαβούμε». 

Την παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος  έκανε ο υπεύθυνος του έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας  και  ακολούθησαν τοποθετήσεις  από τον Παντελή Μπαρούχα  Αναπληρωτή  Καθηγητή Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Καινοτόμα Επιχειρησιακά Εργαλεία και Εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»,  τον Μάριο Πραπόπουλο , Επιστημονικό Συνεργάτη του  Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης  με θέμα τις «Σύγχρονες Μεθόδους  Γεωργίας Ακριβείας & Επιχειρηματικότητας» και τον Παναγιώτη Πανόπουλο, Project Manager of European R&D Department, REZOS BRANDS με θέμα την «Έρευνα & Ανάπτυξη της  καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής».