Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 συνεδριάζει η Κ.Ε.Δ.Ε.

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. τη Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 στις 12:00 στην αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50).

Στη συνεδρίαση θα παραβρεθούν οι πρόεδροι των Π.Ε.Δ.

Η συνεδρίαση γίνεται για μία ακόμη φορά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων γιατί πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας για την τήρηση των κανόνων κοινωνικής απόστασης και υγιεινής.

Τη συνεδρίαση θα μπορούν να παρακολουθήσουν, όσοι το επιθυμούν, μέσω της ιστοσελίδας της Κ.Ε.Δ.Ε., και στο κανάλι της Ένωσης στο youtube.

Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Επικύρωση πρακτικών.
 2. Ενημέρωση Προέδρου.
 3. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής που συνεδρίασε στις 15/7/2020.
 4. Θέσεις – Παρατηρήσεις – Προτάσεις Κ.Ε.Δ.Ε. για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
  Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.
 5. Πρόταση τροποποίησης της διάταξης του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
  Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.
 6. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου και συνοδών φαινομένων.
  Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.
 7. Επίλυση του προβλήματος των αυτοδιαχειριζόμενων βρεφονηπιακών σταθμών του
  Δήμου Χαλκιδέων.
  Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Α ́ Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.
 8. Χορήγηση σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου σε περίπτωση μετάταξης ή απόσπασης δημοτικών υπαλλήλων.
  Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Α ́ Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.
 9. Σύσταση θέσεων ειδικών συνεργατών για την επικουρία Πρόεδρων ΦΟΔΣΑ.
  Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Α ́ Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.
 10. Επέκταση αναστολής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
  Εισηγητής: κ. Δ. Κάρναβος, Β ́ Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.
 11. Καταρχήν συζήτηση για τις θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση,
  ενόψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου.
  Εισηγητές: – κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε.
 • κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών
 1. Προτάσεις για την τροποποίηση του Ν. 4412/2016.
  Εισηγητής: κ. Γ. Ιωακειμίδης, Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε.
 2. Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας δημοσίου υπαλλήλου, που διανύθηκε σε αιρετή ή
  μετακλητή θέση.
  Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Δ.Ε.
 3. Απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων στους Δήμους από τις επιχειρήσεις λόγω covid-19. Εισηγητής: κ. Α. Ευθυμίου, Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου
 4. Προστασία Ο.Τ.Α. Α ́ βαθμού από περιπτώσεις δέσμευσης δημοτικών πόρων από αναγκαστικές εκτελέσεις.
  Εισηγητής: κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών
 5. Ασφάλιση σχολικών φυλάκων.
  Εισηγητής: κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών
 6. Απώλεια της επαγγελματικής ιδιότητας του αγρότη όταν κατέχει θέση αιρετού. Εισηγητής: κ. Δ. Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
 7. Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή της Κ.Ε.Δ.Ε., για θέματα που αφορούν λειτουργικές δαπάνες προϋπολογισμού έως 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
  Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Διευθυντής Κ.Ε.Δ.Ε.
 8. Πρόταση νομοθετικής διάταξης για την μεταβίβαση των σχολικών κτιριακών
  εγκαταστάσεων – μονάδων – οικοπέδων στους Δήμους. Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής Κ.Ε.Δ.Ε.
 9. Έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη θέσης ειδικού μετακλητού συνεργάτη του Προέδρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 3274/2004.
  Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής Κ.Ε.Δ.Ε.
 10. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Ι.Τ.Α. και ΠΕΤΑ Α.Ε., αντίστοιχα, για την Επιστημονική και Διοικητική Υποστήριξη των Επιτροπών Πολιτικής της Κ.Ε.Δ.Ε.
  Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής Κ.Ε.Δ.Ε.
 11. Ορισμός εκπροσώπων της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΠΕΤΑ Α.Ε., που
  θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, στην Αθήνα. Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής Κ.Ε.Δ.Ε.
 12. Αίτημα συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Τεχνών Αρχαίας Ολυμπίας 2020.
  Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Κ.Ε.Δ.Ε.
 13. Αίτημα συνδιοργάνωσης του Olympia Forum I, που διοργανώνει το Οικονομικό Φόρουμ
  των Δελφών και η εφημερίδα «Πατρίς».
  Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Κ.Ε.Δ.Ε.
 14. Χορήγηση αιγίδας και χορηγίας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας στον Δήμο Αρταίων.
  Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Κ.Ε.Δ.Ε.
 15. Ορισμός εκπροσώπων.
 16. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
 17. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

airetos.gr