Μ. Πέμπτη θα καταβάλλει ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. τα επιδόματα

Στις 29 Απριλίου τελικά και όχι στις 30 (η 30η Απριλίου συμπίπτει με τη Μ. Παρασκευή)  ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

 • -Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 • -Επίδομα Στέγασης
 • -Επίδομα Γέννησης
 • -Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
 • (Εκ των οποίων) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
 • -Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
 • -Επίδομα Ομογενών Προσφύγων
 • -Έξοδα κηδείας Ανασφαλίστων
 • -Επίδομα πυρόπληκτων τέκνων
 • -Επίδομα πλημμυροπαθών τέκνων
 • -Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ (λόγω Covid-19)
 • -Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια για την προστασία της Πρώτης Κατοικίας στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν 4605/2019 (Α’52).