Προς μία βιώσιμη και κερδοφόρα ελαιοκαλλιέργεια

Στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ο.Ε. στη Μαδρίτη παρουσιάστηκε το έργο LIFE OlivaresVivos+ , του οποίου ο κύριος στόχος είναι να επεκτείνει το Olivares Vivos.

Ένα μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας που προωθεί γεωργικές μεθόδους με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος είναι το έργο LIFE OlivaresVivos+, στο οποίο και προβλέπεται να συμμετάσχει ανάμεσα στις άλλες, και η Ελλάδα, ως κύρια ελαιοπαραγωγική περιοχή.

Το πρώτο μέρος του έργου, το LIFE Olivares Vivos υλοποιήθηκε από τα τέλη του 2015 έως και τον Μάϊο του 2021.

Διαπιστώθηκε ότι το μοντέλο αυτό αποκαθιστά τη βιοποικιλότητα και αυξάνει τα κέρδη, μειώνοντας το κόστος των εισροών με τους καλλιεργητές να ξοδεύουν κατά μέσο όρο 22% λιγότερο σε λιπάσματα και φυτοϋγειονομικά προϊόντα.

Η αποκατάσταση της χλωρίδας και της πανίδας αυτών των ζωντανών ελαιώνων προσθέτει επίσης αξία στα παραγόμενα έλαια, τα οποία υποδεικνύονται από την ετικέτα και το σύστημα πιστοποίησης Olivares Vivos.

Το Life Olivares Vivos+ ξεκινά φέτος και θα διαρκέσει έως το 2026. Στόχος είναι να επαναληφθεί αυτό το μοντέλο στις κύριες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας.

Σε αυτό το στάδιο του έργου θα εξεταστεί επίσης, πώς συμπεριφέρεται η βιοποικιλότητα μακροπρόθεσμα και υπό την κλιματική αλλαγή, καθώς οι ελαιώνες θα μελετηθούν στις πιο ξηρές περιοχές.

Στόχος είναι το έργο αυτό να επεκταθεί και σε άλλες ξυλώδεις καλλιέργειες, όπως ο αμπελώνας.

Να σημειωθεί ότι από το 2016, το LIFE Olivares Vivos έχει σχεδιάσει ένα νέο μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας, προωθώντας την ανάκτηση της βιοποικιλότητας που είχε παραδοσιακά ο ελαιώνας και τη βελτίωση της κερδοφορίας για τους αγρότες.

Αρχικά αυτό το έργο αναπτύχθηκε σε είκοσι αγροκτήματα κατανεμημένα στον ελαιοκομικό άξονα της Ανδαλουσίας, στα οποία μετρήθηκε η βιοποικιλότητα, μέσω μιας σειράς δεικτών (πουλιά, επικονιαστές, μυρμήγκια και φυτά – ξυλώδη και ποώδη) κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους.

e-ea.gr