Μας προσβάλλει όλους

Το συμβάν δεν προσβάλλει τον Πρύτανη, αλλά όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Μας προσβάλλει όλους.

Σκίτσο

Χρήστος Παπανίκος 

Σωκράτης Τσόμπος