Οι Πρωτεύσαντες του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου

Οι Πρωτεύσαντες του Μουσικού Αγρινίου σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου είναι οι εξής:

  • Αθανάσιος Ντάλας 18.561 μόρια (Θετικών Σπουδών)
  • Αικατερίνη Πλακίδα  18.529 μόρια (Ανθρωπιστικών Σπουδών)
  • Αθανάσιος Παπαθανασίου 18.132 μόρια (Θετικών)
  • Κερασία Γαλάνη 17.839 μόρια (Υγείας)
  • Βασίλης Τσέλιος  17.768 μόρια (Οικονομίας και Πληροφορικής)