Σημαντικές αποφάσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας

Τα κύρια αποτελέσματα της διήμερης συνεδρίασης του Συμβουλίου, στις 26 και 27 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο.

Κανονισμός για την αειφόρο χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η σουηδική Προεδρία παρουσίασε έκθεση προόδου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την αειφόρο χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (SUR). Η έκθεση προόδου άνοιξε τη θέση της για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπουργών.

Η πρόταση είναι μία από τις κύριες πρωτοβουλίες της στρατηγικής της Επιτροπής «Farm-to-Fork», με στόχο τη μείωση της χρήσης και του κινδύνου φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά 50% στην Ένωση έως το 2030.

Εν αναμονή μιας μελέτης που θα δημοσιευθεί από την Επιτροπή, η οποία θα συμπληρώνει την υφιστάμενη εκτίμηση επιπτώσεων της πρότασης, το Συμβούλιο εστίασε τη συζήτησή του στην έκθεση προόδου και στο συμβιβαστικό κείμενο που παρουσίασε η σουηδική προεδρία.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν σε αυτό το σημείο, οι υπουργοί έστρεψαν την προσοχή τους στην εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (I.P.M.), στις ευθύνες των «επαγγελματιών χρηστών» φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών και κανόνων για την καλλιέργεια, στον τρόπο που αυτοί οι κανόνες υποτίθεται ότι θα εφαρμοστούν και πώς συνδέονται με τη χρηματοδότηση της Κ.Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα στο e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Λονδίνο: Επιβάτης πέθανε κατά τη διάρκεια της πτήσης από κρίση άσθματος