Κυρία…. ετών 96 έγινε σήμερα η Α.Ε.Κ. αφού τέτοια μέρα το 1924, Έλληνες Κωνσταντινουπολίτες ίδρυσαν τον σύλλογο που μετέπειτα θα πρωταγωνιστούσε στο αθλητικό στερέωμα της χώρας.