Τη σοβαρή ανησυχία μιας σειράς Κρατών Μελών της Ευρωζώνης σε σχέση με τις εξαγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης για παροχές από το υπολογιζόμενο κομμάτι της υπεραπόδοσης των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος, μετέφερε στον Τύπο στις Βρυξέλλες, κοινοτικός αξιωματούχος που ενημέρωσε για την ατζέντα του επερχόμενου Eurogroup, προειδοποιώντας πως ενδεχομένως Κράτη Μέλη να συνδέσουν το ζήτημα της τήρησης των δεσμεύσεων με την έγκριση της πρόωρης αποπληρωμής του Δ.Ν.Τ.