Σπ. Λιβανός: 5 εκατ. ευρώ στις δύο Αναπτυξιακές Εταιρείες της Αιτωλ/νίας

Mε το επιπλέον ποσό των 5 εκατ. ευρώ ενισχύονται οι δύο Αναπτυξιακές Εταιρείες της Αιτωλοκαρνανίας. Ειδικότερα, η Αιτωλική Ααναπτυξιακή , με 3.291.148 και η Τριχωνίδα Αναπτυξιακή, με 1.811.987.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν στην ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων στο πρόγραμμα Leader, που είχαν μείνει εκτός κατά την προηγούμενη περίοδο λόγω έλλειψης πόρων.

Υπενθυμίζεται  ότι με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού, το πρόγραμμα Leader ενισχύθηκε με επιπλέον 50 εκατ. ευρώ, προκειμένου να στηριχθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις.

Πρόκειται για μία απόφαση που ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, ενώ σε ό,τι αφορά την Αιτωλοακαρνανία, δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν έργα που προωθούσαν ιδιωτικές επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.