Στρατός Ξηράς Γ’ Ε.Σ.Σ.Ο.: Από 9 έως 13 και 16 Νοεμβρίου 2020 η κατάταξη

Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1997 έως και 2022 (έτη γέννησης 1976 έως και 2001), από όλους τους νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τέταρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Ιουλίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2020.

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1α της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Γ.Ε.Σ., περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία υποδοχής οπλιτών, τις ακριβείς ημερομηνίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται για κατάταξη, παρέχονται από τις κατά τόπους στρατολογικές υπηρεσίες.

 

Επίσης, οι καλούμενοι κατά την κατάταξή τους καλούνται να έχουν μαζί τους τα εξής:

1. Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Το σημείωμα κατάταξης

3. Το Ατομικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους

4. Αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

5. Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

6. Ακτινογραφία θώρακος, που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού, από οποιοδήποτε στρατιωτικό ή κρατικό νοσοκομείο.