Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου τη Δευτέρα

Σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, Δια Ζώσης την 20η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 07:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου». (Εισηγητής Δήμαρχος Ξηρομέρου).

Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ ΄Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου’. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξηρομέρου).

Ανανέωση νομιμοποίησης εκπροσώπων του Δήμου στην Τράπεζα ALPHA BANK. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

Άνοιγμα λογαριασμού σε τραπεζικό ίδρυμα για είσπραξη τέλος παρεπιδημούντων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

Στη Συνεδρίαση καλούνται να συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Στρατομήτρος Ιωάννης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Μακρής Ιωάννης καθώς και η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.