Θέρμο: Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη

Θέρμο: Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη

Την Τρίτη, 2 Μαΐου 2023, με ώρα λήξης 12:00, θα διεξαχθεί η 10η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, (έκτακτη κατεπείγουσα «Διά Περιφοράς»), με δύο (2) θέματα ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

«Περί αποδοχής αποποίησης θέσης υδρονομέα προς πρόσληψη για το αρδευτικό δίκτυο Περέβου της Κοινότητας Μυρτιάς».

«Περί παραχώρησης χρήσης χώρων του Δημοτικού Σχολείου Θέρμου για υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων για παιδιά ωφελούμενων Τ.Ε.Β.Α.».

 

Διαβάστε επίσης: Ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης συνυπέγραψε τη δήλωση της CPMR «Οι Φίλοι της Μακροπεριφέρειας Μεσογείου»