Θέρμο: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Α) Την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00, θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με εννέα (9) θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

  1. Έγκριση της αριθ. 327/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Αποδοχή Χρηματοδότησης  της  πρότασης «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Θέρμου» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 του «Πράσινου Ταμείου».
  2. Έγκριση της αριθ. 310/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών [ΚΔΑΠ] αρμοδιότητας τους και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του οικ. έτους 2021».
  3. Έγκριση της αριθ. 311/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Θέρμου (Συμπληρωματική απόφαση κατανομής (Μηνός Οκτωβρίου 2021) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή και την  υλοποίηση έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του οικ. έτους 2021».
  4. Έγκριση των αριθ. 307/2021 και 339/2021 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής: «Αποδοχή συνολικού ποσού 800,00  € για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας, ήτοι 500,00 € από την ΝΕΑ ΟΔΟ Α.Ε.   200,00  € από την Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και 100,00  € από την Ιερά Μονή Καρακάλλου και σχετική αναμόρφωση»  και  «Αποδοχή 1.000,00 €  από το  Ίδρυμα Μποδοσάκη  για αγορά τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας».
  5. Έγκριση  της αριθ. 291/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Αποδοχή ένταξης της πράξης 2079/11-01-2021 –[ΑΔΑ:Ω2ΟΤ46ΜΤΛ6-ΦΦ5] «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΠΔΕ στη ΣΑΕ 055 με χρηματοδότηση ποσού 6.200,00  € και αναμόρφωση προϋπολογισμού».
 • Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2021. (Σχετική η 332/2021 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής)
 1. Έγκριση της αριθ. 294/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση Προϋπολογισμού και ένταξη στο Τεχνικό πρόγραμμα των έργων: 1. «Αποκατάσταση και ενίσχυση αντιστηρίξεων σε υποδομές  Δήμου Θέρμου» και 2.«Βελτίωση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης όμβριων Δήμου Θέρμου».   
 2. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Θέρμου για τη Σύσταση Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου.
 3. Έγκριση της αριθ. 344/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: «Έγκριση κατάστασης  ενίσχυσης απόρων δημοτών για το έτος 2022.

Β) Στη συνέχεια, Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:00, θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου, οικονομικού έτους 2022.
 1. Έγκριση του Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2022 Δήμου Θέρμου. 

Οι συνεδριάσεις αυτές θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου και μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.  

Θέρμο, 24-12-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ