Βάση δεδομένων για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού στην Καρδίτσα

«Ο λευκός χρυσός», το ελληνικό βαμβάκι που ακόμα και σήμερα «δίνει ψωμί», σε χιλιάδες αγροτικές οικογένειες στη χώρα… ψηφιοποιείται… Με άλλα λόγια, για πρώτη φορά δημιουργείται στη χώρα μας, μία βάση δεδομένων για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού, από την οποία εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό, η μελλοντική δυναμική του.

Παράλληλα η βάση δεδομένων, δημιουργείται και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών βάμβακος. Έτσι, καταγράφεται κάθε χρόνο η πορεία της ποιότητας του ελληνικού βαμβακιού σε επίπεδο χώρας και συγχρόνως, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών βάμβακος, εργαλεία που είναι απαραίτητα για βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος αλλά και για το σχεδιασμό για το μέλλον.

«Το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος – σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος δρ. Μωχάμεντ Νταράουσε – στηρίζει τις Ομάδες Παραγωγών Βάμβακος, κατευθύνει τους παραγωγούς και τους ενημερώνει για την παραγωγή ποιοτικού προϊόντος. Ασκεί το ρόλο της διαιτησίας στην αγορά βάμβακος σχετικά με την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την προώθηση του προϊόντος στην αγορά. Το Εθνικό Κέντρο, επίσης, με βάση την υπουργική απόφαση είναι επιστημονικός σύμβουλος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ), μαζί της προδιαγράφει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους κάθε χρόνο, συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας Βάμβακος του ΥΠΑΑΤ, στην οποία καταθέτει προτάσεις για τα αναγκαία βήματα που πρέπει να γίνουν για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Έτσι, τα τελευταία χρόνια παίζει κεντρικό ρόλο στην στήριξη της βιωσιμότητας της βαμβακοκαλλιέργειας».

Το Κέντρο, όσον αφορά τις υποδομές και τα εργαστήρια, διαθέτει σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το αμερικάνικο πρότυπο για τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, ταξινόμησης και τυποποίησης βάμβακος. Διαθέτει μεταξύ άλλων, ένα πολύ σύγχρονο διαπιστευμένο, με ISO 17025, από το ΕΣΥΔ εργαστήριο, για τον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών ινών βάμβακος σε δυο εργαστηριακά συστήματα. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σε τρία πεδία δοκιμών. Προσδιορισμό της ποιότητας με το σύστημα υψηλής απόδοσης, προσδιορισμό της ποιότητας της ίνας με σύστημα υψηλής ανάλυσης ινών και προσδιορισμό της υγρασίας του εκκοκκισμένου και του σύσπορου με δύο μεθόδους. Πέρα από τα παραπάνω το εργαστήριο διαθέτει δύο εργαστηριακές εκκοκκιστικές μηχανές με πριόνια και σύγχρονα συστήματα: ανάλυσης ινών με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο- στερεοσκόπιο – βιντεοκάμερα, προσδιορισμού κλωστικής αξίας, ανάλυσης ξένων υλών και ανάλυσης λεπτότητας-ωριμότητας.

Έτσι, επισημαίνει ο κ. Νταράουσε το εργαστήριο διαθέτει μεγάλο φάσμα εργαστηριακού εξοπλισμού που σχετίζεται με τον προσδιορισμό της ποιότητας ινών βάμβακος και μπορεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, κλωστήρια, εμπόρους βάμβακος και ομάδες παραγωγών βαμβακιού.

Το ελληνικό βαμβάκι στο παρελθόν, επισημαίνει ο ίδιος ότι είχε πολύ καλή ποιότητα, όμως τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί. Κάνει λόγο για ελλείψεις, όπως είναι η εφαρμογή εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων πιστοποίησης και σχεδίου για καλύτερη αξιοποίηση του γενετικού υλικού και τυποποίησης του προϊόντος. Λόγω των παραπάνω ελλείψεων, εξηγεί, η ποιότητα του κάθε χρόνο εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, για να καταλήξει:

«Το Εθνικό Κέντρο, η ΔΟΒ και η Ομάδα Εργασίας Βάμβακος του ΥΠΑΑΤ, εργάζονται για να ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα και για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, για βελτίωση της ποιότητας-ανταγωνιστικότητας του προϊόντος. Αναμένεται στο άμεσο μέλλον να είναι ορατό το αποτέλεσμα, για τη βελτίωση της ποιότητας και διαφοροποίηση της αγοράς, καθόσον έχει διαμορφωθεί για πρώτη φορά ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασιών μεταξύ των μελών της αλυσίδας βάμβακος, όπου το Εθνικό Κέντρο αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των μελών. Στην προσπάθεια αυτή μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο οι νέες ομάδες-οργανώσεις βάμβακος».

ΑΠΕ-ΜΠΕ