Βελτίωση των δρόμων που οδηγούν σε τρεις Ιερές Μονές της Αιτωλοακαρνανίας

Βελτίωση των δρόμων που οδηγούν σε τρεις Ιερές Μονές της Αιτωλοακαρνανίας

Σε εργασίες που βελτιώνουν τις προσβάσεις σε άλλες τρεις Ιερές Μονές της Αιτωλοακαρνανίας προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου «Βελτίωση οδών πρόσβασης προς Ιερές Μονές Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου, Αγίου Συμεών Μεσολογγίου, Ζωοδόχου Πηγής Γαβαλούς,» προϋπολογισμού 2,3 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της εργολαβίας προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση φθορών που υπάρχουν σε τμήματα των οδών πρόσβασης προς τις Ιερές Μονές, καθώς και  άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας. 

Συγκεκριμένα θα γίνουν χωματουργικές εργασίες, άρση καταπτώσεων,τεχνικά έργα απορροής ομβρίων υδάτων, τάφρων, φρεατίων, εκτέλεση χωματουργικών-τεχνικών εργασιών και, αντιμετώπιση ελλείψεων  της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, στην αποκατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων, καθαρισμοί  πρανών, ερεισμάτων, ρείθρων κ.α.

Οι επεμβάσεις αφορούν προσκυνηματικούς τόπους και ειδικότερα, 

  • Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγγελοκάστρουπου βρίσκεται σε λοφίσκο ο οποίος υψώνεται ανατολικά του Αγγελοκάτσρου.  Η οδός πρόσβασης προς την Ι. Μονή είναι ασφαλτοστρωμένη αλλά στο μεγαλύτερο τμήμα παρουσιάζει προβλήματα όπως καθιζήσεις, λακκούβες και κυρίως έλλειψη τεχνικών απορροής ομβρίων.
  • Ιερά Μονή Αγίου Συμεών που βρίσκεται σε απόσταση 3,5χλμ. περίπου από τον οικισμό του Αγίου Θωμά Μεσολογγίου. Η οδός πρόσβασης έχει φθαρμένο ασφαλτοτάπητα με εμφανή έλλειψη τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων, τάφρων φρεατίων κλπ.
  • Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Κελί Γαβαλούς. Η οδός πρόσβασης μήκους περίπου 14χλμ. είναι χωματόδρομος πολύ κακής βατότητας με ανάγκη κατασκευής τεχνικών και συντήρησης της οδού σε μεγάλο μήκος. 

 

Διαβάστε επίσης: Αγρίνιο: Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης