Ξηρόμερο: Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 29/9

Συνεδριάζει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 20:30 μ.μ, με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Περί εγκρίσεως αιτήματος ΝΠΙΔ ‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου’ για επιπλέον χρηματοδότηση-επιχορήγηση και κάλυψη σχετικής δαπάνης.

2. Έγκριση παράτασης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και παράτασης Συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού βάση του Άρθρου 27-παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 229 Ν. 4635/2019.