Χούνη Αγρινίου: Οι δρόμοι και τα χωράφια έγιναν λαγκάδια… τα λαγκάδια ρέματα… (Photos)

Οι δρόμοι και τα χωράφια έγιναν λαγκάδια… τα λαγκάδια ρέματα…

Τέτοιο βουητό στο χουνόρεμα είχα να ακούσω από παιδί. Βρέχει χωρίς σταματημό!!!

Stella Protogerou