Το ΑΕΠ ανήλθε στα 194,4 δισ. ευρώ έναντι 190,8 δισ. ευρώ το 2018, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ