Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης: Πληροφορίες και τρόποι αντιμετώπισης

Ο Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης (Aleurocanthus Spiniferus) κατάγεται από τη Νοτιοανατολική Ασία και στην Ευρώπη βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία το 2008 σε καλλιέργεια εσπεριδοειδών και το 2016 στην Ελλάδα στην Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας σε καλλιέργεια πορτοκαλιάς. Στην Αιτωλοακαρνανία εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2021 και φαίνεται ότι σε κάποιες περιοχές έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Το είδος Aleurocanthus spiniferus έχει κύριους ξενιστές τα εσπεριδοειδή αλλά και το αµπέλι (Vitis vinifera), την Αχλαδιά (Ryrus spp.), τον λωτό (Diospyros kaki) και άλλα είδη καλλιεργούµενων (Αβοκάντο (Persea americana), ροδιά (Punica granatum), κυδωνιά (Cydonia oblonga)) και καλλωπιστικών φυτών (είδη τριανταφυλλιάς Rosa spp.). Σε έντονες προσβολές το έντοµο δηµιουργεί πολυπληθείς αποικίες προνυµφών στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.

Τα ενήλικα άτοµα βρίσκονται και αυτά στις ίδιες θέσεις και σε περίπτωση που ενοχληθούν κινούνται έντονα πετώντας. Αποτέλεσµα της προσβολής είναι ο σχηµατισµός κηλίδων µελιτωµάτων που στην συνέχεια αναπτύσσεται έντονη καπνιά.

Τα αβγά είναι επιµήκη-οβάλ έως νεφροειδούς σχήµατος µε µήκος 0,2mm και εναποτίθενται σε σπειροειδή σχηµατισµό στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Αρχικά έχουν κιτρινωπό χρωµατισµό και στη συνέχεια αποκτούν σκούρο καφέ και τελικά µαύρο χρωµατισµό χρωµατισµό καθώς το έµβρυο αναπτύσσεται αναπτύσσεται.

Οι νεαρές προνύµφες προνύµφες είναι µαύρου χρώµατος, πεπλατυσµένες, φέρουν 6 πόδια και περιφερειακά 2 επιµήκη και αρκετά µικρότερου µήκους ακανθώδης νηµάτια. Κινούνται ενεργά στα σκιαζόµενα µέρη του φυλλώµατος και αφού εισάγουν τα στοµατικά µόρια εντός των φύλλων εκδύονται, χάνουν τα πόδια τους, αποκτούν οβάλ σχήµα και προσηλώνονται στο συγκεκριµένο σηµείο.

Μετά από δύο επιπλέον εκδύσεις εµφανίζονται τα πτερωτά ενήλικα, τα οποία σε κατάσταση ηρεµίας, ο γενικός τους χρωµατισµός των πτερύγων είναι ένα µεταλλικό γκρί-µπλέ χρώµα µε ανοιχτόχρωµα σηµάδια. Ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες, ο βιολογικός κύκλος του εντόµου µπορεί να διαρκέσει από 2 έως 4 µήνες και να έχει από 3 έως πάνω από 6 επικαλυπτόµενες γενιές ανά έτος.

Η διασπορά των εντόµων σε µεγαλύτερες αποστάσεις γίνεται µε την διακίνηση προσβεβληµένων δενδρυλλίων που προορίζονται για φύτευση ή προσβεβληµένων τµηµάτων φυτών, στα οποία υπάρχουν αυγά ή και προνύµφες των εντόµων.

Το είδος Aleurocanthus spiniferus αποτελεί οργανισµό καραντίνας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τον έγκαιρο εντοπισµό πιθανών νέων κρουσµάτων σε άλλες περιοχές.

Μακροσκοπικοί έλεγχοι µπορεί να πραγµατοποιούνται όλο το έτος και κυρίως κατά τους µήνες Μάιο έως Οκτώβριο, ιδιαίτερα σε φυτείες εσπεριδοειδών που βρίσκονται κοντά σε σηµεία εµπορίας, εισαγωγής, διακίνησης και παραγωγής δενδρυλλίων εσπεριδοειδών.

Προσοχή:

⇒ Χρήση υγιούς πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

⇒ Αποφυγή μετακίνησης μολυσμένου φυτικού υλικού (φυτωριακό υλικό, καρπούς με φύλλα ή ποδίσκους από μολυσμένα δένδρα, άνθη).

⇒ Κλάδεμα και καύση προσβεβλημένων κλαδιών.

⇒ Συστηματικό έλεγχο των καλλιεργειών για τη διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων

⇒ Άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών

e-ea.gr