Ο Σπ. Λιβανός στη Μονάδα Υποστήριξης FOB Aκτίου (Photos)

Ευχαριστώ θερμά τον διοικητή της Μονάδας Υποστήριξης FOB Aκτίου Σμήναρχο (Ι) κ. Κωστούρο Αργύριο και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενημέρωση και την παραγωγική συνεργασία που είχαμε σήμερα.

Συζητήσαμε εκτενώς τα επιχειρησιακά θέματα της εν λόγω μονάδας, τις προοπτικές και τις μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης της βάσης.

Ευχαρίστησα τους αξιωματικούς, τους σμηνίτες και το διοικητικό προσωπικό για την προσφορά τους στην πατρίδα και την ασφάλεια όλων μας.