Δε χρειαζόμαστε αρχισυντάκτη

Όταν θα θελήσουμε αρχισυντάκτη, ευχαρίστως να ζητήσουμε τη βοήθεια της κ. Σούκη.

Προς το παρόν δε χρειαζόμαστε…